Kontakt

ul. Żmudzka 5a
60-604 Poznań


e-mail: sort@fh-sort.pl
tel.: +48 61 6520 860

NIP: 782-235-74-76
Wysokość kapitału zakładowego: 329 200,00 zł
Numer KRS: 0000258887
Sąd Rejonowy w Poznaniu,
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS

Lokalizacja

Zarząd

Łukasz Szczepański
Prezes Zarządu

e-mail: l.szczepanski@fh-sort.pl
tel.: +48 61 6520 860

Sekretariat

e-mail: sort@fh-sort.pl
tel.: +48 61 6520 860

Dział eksportu

Henryk Szczepański
Dyrektor Handlowy / Prokurent

e-mail: h.szczepanski@fh-sort.pl
tel.: +48 61 6520 860

 fgfgfgfg

Katarzyna Jaworska
Kierownik Działu Eksportu

e-mail: k.jaworska@fh-sort.pl
tel.: +48 61 6520 865

Karina Kucharska
Kierownik ds. Kluczowych Klientów       

e-mail: k.kucharska@fh-sort.pl
tel.: +48 61 6520 862

Agata Mantaj
Specjalista ds. Eksportu

e-mail: a.mantaj@fh-sort.pl
tel.: +48 61 6520 863

Kamila Miklaszewska-Kaczmarek
Specjalista ds. Eksportu

e-mail: k.miklaszewska@fh-sort.pl
tel.: +48 61 6520 866

Dział Logistyki

Łukasz Szczepański
Kierownik Logistyki

e-mail: l.szczepanski@fh-sort.pl
tel.: +48 61 6520 841